SZO

SZO

Vývevy SZO sú určené na odsávanie vzduchu, plynov a pár chemicky aktívnych a neaktívnych, mechanicky čistých a čiastočne znečistených.

Použitie

Sú určené na odsávanie vzduchu, plynov a pár chemicky aktívnych a neaktívnych, mechanicky čistých a čiastočne znečistených. Vývevy SZO sú určené hlavne pre potravinársky, chemický, hutnícky a stavebný priemysel.

Konštrukcia

Vývevy SZO pozostávajú z dvoch základných funkčných častí - statora a rotora. Stator vývevy tvorí tenkostenné teleso valcovitého tvaru. Voči rotoru je excentricky uložený. Rotor vývevy pozostáva z obežného kolesa uloženého na hriadeli a puzdier.
Upchávka:
- v prevedení 00 je mäkká povrazcová
- v prevedení 100 je mechanická.
- v prevedení 102 je mechanická do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.

Prevedenie

LN - teleso, veko telesa, veko upchávky, ložiskové teleso, ventilové rozvádzacie dosky sú z materiálu sivá liatina, hriadeľ je z materiálu konštrukčná oceľ, obežné koleso z bronzu.
LC - teleso, obežné koleso, veko telesa, veko upchávky, ložiskové teleso, ventilové rozvádzacie dosky sú z materiálu sivá liatina, hriadeľ je z materiálu konštrukčná oceľ.
LB - teleso, veko telesa, veko upchávky je z materiálu sivá liatina, obežné koleso, puzdro upchávky, ventilové rozvádzacie dosky sú z bronzu, hriadeľ je z konštrukčnej ocele.
ZC - dielce prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú z korózie vzdornej ocele.
Materiálové prevedenie čerpadla sa volí podľa čerpanej kvapaliny.

Rozsah dodávky

výveva s voľným koncom hriadeľa
výveva s elektromotorom na základovej doske spojené cez spojku
s iným pohonom podľa individuálnych požiadaviek zákazníka

Vývevy

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie