UVHJ/UVHD

UVHJ/UVHD

Vývevy UVHD / UVHJ nájdu uplatnenie v potravinárskom, chemickom, hutníckom a stavebnom priemysle. Sú určené na odsávanie vzduchu, plynov a pár najmä vodných. Vývevy v prevedení ZC, TC, AC môžu odsávať aj plyny chemicky agresívne. Plyny môžu byť aj nepatrne znečistené pevnými časticami.

Použitie

Vývevy UVHD / UVHJ nájdu uplatnenie v potravinárskom, chemickom, hutníckom a stavebnom priemysle. Sú určené na odsávanie vzduchu, plynov a pár najmä vodných. Vývevy v prevedení ZC, TC, AC môžu odsávať aj plyny chemicky agresívne. Plyny môžu byť aj nepatrne znečistené pevnými časticami. Žiadny rozmer pevného zrna nesmie presiahnuť 0,1mm. Vývevy UVHD sú dvojstupňové a sú vhodné na použitie v rozsahu sacích tlakov 33 až 250 mbar. Vývevy UVHJ sú jednostupňové a sú vhodné na použitie v rozsahu sacích tlakov 200 až 1000 mbar.
Vývevy je možné dodať aj pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Sú certifikované do prostredia I M2 a II 2G IIC T4.

Konštrukcia

Kvapalinokružné vývevy využívajú zmenu objemu plynu v medzilopatkovom priestore obežného kolesa. Funkciu piesta plní kvapalina, ktorá sa točí v telese spolu s obežným kolesom. Osi rotácie kolesa a kvapalinového krúžku sú vzájomne posunuté.
Dvojstupňové vývevy UVHD majú dve obežné kolesá za sebou. Kolesá sú od seba oddelené medzistenou. Jednostupňové vývevy UVHJ majú len jedno obežné koleso. Teleso je uzavreté na koncoch doskami a vekami. Obežné koleso je uchytené na hriadeli. Hriadeľ je uložený vo valivých ložiskách. Vývevy sú dodávané s mechanickými upchávkami. Rozmery upchávkového priestoru zodpovedaj norme DIN 24 960.

Prevedenie

LN - veká s ložiskovými telesami, dosky a medzistena sú zo sivej liatiny, obežné kolesá z tvárnej liatiny, hriadeľ a teleso je z koróziivzdornej ocele.
YC - veká s ložiskovými telesami, dosky a medzistena, obežné kolesá, hriadeľ a teleso je z koróziivzdornej chróm-niklovej ocele .
ZC - veká s ložiskovými telesami, dosky a medzistena, obežné kolesá, hriadeľ a teleso je z koróziivzdornej chróm-nikel-molydbénovej ocele .

TC - veká s ložiskovými telesami, dosky a medzistena, obežné kolesá, hriadeľ a teleso je z titánu .
AC - veká s ložiskovými telesami, dosky a medzistena, obežné kolesá, hriadeľ a teleso je z niklovej zliatiny .

Materiálové vyhotovenie vývevy sa volí podľa charakteru odsávaného plynu.

Rozsah dodávky

výveva s voľným koncom hriadeľa
výveva s elektromotorom na základovej doske spojené cez spojku
k výveve je možné dodať odlučovač vody, spätný ventil a široký sortiment príslušenstva
kompletné vákuové systémy s uzatvoreným okruhom pracovnej kvapaliny

Vývevy

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie