Referencie

Spoločnosť SLOVPUMP-TRADE, s.r.o. sa snaží počas svojej doterajšej existencie nadviazať na obchodné kontakty z blízkej aj dávnejšej histórie a samozrejme rozširovať aj o nové obchodné kontakty. Hlavným priestorom, v ktorom sa obchodne pohybujeme je prirodzene Slovenská republika a Česká republika. Historicky úspešne nadväzujeme na kontakty v Ruskej federácii, Severná Afrika a Blízky východ, kde sa nám darí naše obchodné aktivity postupne rozširovať.

Spoločnosť k svojmu základnému výrobnému programu rozšírila svoju činnosť o komplexné riešenie problematiky čerpacej a vákuovej techniky, ktoré spočíva v kompletných dodávkach na kľúč, alebo dodávkach a montáži v spolupráci ako subdodávateľ, alebo v spolupráci s investorom. Uvádzame výber úspešne realizovaných zákaziek za existencie spoločnosti SLOVPUMP-TRADE, s.r.o.

2017 |2016 |2015 |2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie
© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie