Článkové čerpadlá

Vertikálne odstredivé článkové čerpadlá CVRV INLINE sú určené na čerpanie čistej, úžitkovej a pitnej vody bez mechanických primiešanín. Sú určené pre trvalú, prerušovanú alebo automatickú prevádzku.

Čerpacie agregáty sú určené na čerpanie čistej, úžitkovej a pitnej vody, bez mechanických primiešanín, z nádrží, zásobníkov a priemyselných bazénov. Sú vhodné pre trvalú, prerušovanú alebo automatickú prevádzku.

Čerpacie agregáty CVRU, CVBU sú určené na čerpanie čistej, úžitkovej a pitnej vody, bez mechanických primiešaním z veľkých hĺbok a z vrtov.

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie