Špirálové čerpadlá

NVA

Čerpadlá sú určené pre čerpanie čistých, mechanicky mierne znečistených kvapalín s obsahom pevných nevydierajúcich látok do 2% hmotnosti, alebo s obsahom bahna do 5%.

NHA

Čerpadlá sú určené pre čerpanie čistých, mechanicky mierne znečistených kvapalín s obsahom pevných nevydierajúcich látok do 2% hmotnosti, alebo s obsahom bahna do 5%.

NVF

Čerpadlá NVF sú určené pre čerpanie čistých, mechanicky mierne znečistených kvapalín s obsahom pevných nevydierajúcich látok do 2% hmotnosti.

NVM

Prednosťou čerpadiel je ich použitie pri čerpaní cirkulujúcej vody v nízkotlakých vykurovacích systémoch. Slúžia k čerpaniu úžitkovej vody, prípadne znečistenej s obsahom bahna do 2%, alebo s obsahom najviac 7% hmotnosti tvrdých mechanických primiešanín (piesok, drť a pod.)
Prietok od 1,5 do 20 l/s, Dopravná výška od 5 do 30 m.

NHT

Čerpadlá sú určené pre čerpanie čistých, mechanicky mierne znečistených kvapalín s obsahom pevných nevydierajúcich látok do 2% hmotnosti, alebo s obsahom bahna do 5%. Uplatnenie nachádzajú pri čerpaní úžitkovej, studničnej a riečnej vody, kondenzátu v horúcovodných systémoch.

NHU

Jedná sa o inovované čerpadlá rady NHT. Čerpadlá NHU sú určené pre čerpanie čistých i mechanicky mierne znečistených kvapalín s obsahom pevných nevydierajúcich látok do 2% hmotnosti a veľkosti zrna max. 0,5 mm do teploty 180 °C pri maximálnej hustote čerpanej kvapaliny 1050 kg/m3 s kyslosťou 6,5 až 7,5 pH.

QVC

Čerpadlá QVC sú nízko a strednotlakové vodárenské a chladiace čerpadlá. Používajú sa predovšetkým v komunálnych a priemyselných čerpacích staniciach na čerpanie pitnej, úžitkovej a chladiacej vody, tiež znečistenej vody.

BQZ

Čerpadlo BQZ je určené najmä pre závlahové, odvodňovacie a prečerpávacie účely. Je vhodné na čerpanie čistej, prípadne znečistenej vody bez vláknitých alebo pevných primiešanín. Prietok od 28 do 125 l/s, Dopravná výška od 3 do 18 m.

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie