Samonasávacie kalové čerpadlá

NFQ

Čerpadlá NFQ sú určené pre široký okruh použitia na čerpanie zakalenej a znečistenej odpadovej vody. Samonasávacia schopnosť čerpadiel je z hĺbky do 7 m. Čerpadlá sú vhodné najmä pri čerpacích prácach v teréne, stavebníctve a poľnohospodárstve na odvodňovanie, prečerpávanie a zavlažovanie.
Prietok od 1,4 do 34 l/s, Dopravná výška od 5 do 26,5 m.

NFM

Samonasávacie čerpadlá NFM sú vhodné najmä na čerpanie zakalenej vody s obsahom max. 3% hmotnosti tvrdých mechanických primiešanín. Uplatnenie nachádzajú v poľnohospodárstve pri čerpaní močoviek, splaškov, zavlažovaní, v stavebníctve pri stavebných prácach, v priemysle vo vodnom hospodárstve a v domácnostiach pri vyprázdňovaní nádrží a pod.
Prietok od 2 do 80 l/s, Dopravná výška od 6 do 26 m.

Samonasávacie čerpadlo 65-FEKA je nízkotlaké, určené pre široký okruh použitia na čerpanie zakalenej a znečistenej odpadovej vody so samonasávacou schopnosťou z hĺbky 6 m.

Samonasávacie kalové čerpadlá HRON sú riešené ako mobilné protipovodňové a hasičské čerpacie stanice určené predovšetkým na použitie pri krízových a živelných udalostiach na odčerpávanie záplavových vôd, vôd z výkopov a hasenie požiarov v exteriéri. Sú schopné čerpať zakalenú vodu s obsahom do 5 % hmotnosti tvrdých mechanických primiešanín. Prietok od 2 do 80 l/s pri dopravnej výške od 6 do 26 m.

© Copyright 2011 by SLOVPUMP TRADE s.r.o.
Webdesign a výroba: tvorba web stránok web stránky a aplikácie